Stemwerk

zachtjeszingen
www.veronzinsels.nl

De stem is het meest persoonlijke expressie middel dat we bezitten. Onze stem is                  verbonden met wie we zijn en via je stem laat je horen wie je bent.
Onze stem is een directe afspiegeling van     onze persoonlijkheid. Spanningen,                       onverwerkte gebeurtenissen en ingehouden emoties zetten zich vast in je lichaam en           beïnvloeden je stemgeluid.
Vaak zijn we geremd in onze persoonlijke         expressie en voelen ons onvrij.
In Stemwerk werk je aan de relatie tussen je stem en je persoonlijkheid. In die relatie wordt duidelijk wie je in alle veelzijdigheid bent en wat je daarvan aan de buitenwereld kenbaar maakt.
De trilling van je stem raakt je gevoel, maakt je bewust, losser en brengt je meer in contact met jezelf; je wordt je bewuster van je eigen energie en kwaliteiten.

Of je nu zingt, schreeuwt, joelt, fluistert of huilt; op het moment dat je er volledig aan toe geeft en expressie geeft aan wat je wilt laten horen, ontstaat er ruimte, beweging en       vrijheid.

Je kunt kiezen voor een individuele afspraak, een training of af en toe een workshop. Daarnaast geef ik ook workshops op maat voor koren, teambuilding, feestjes of anders. Neem gerust contact met mij op als je de mogelijkheden voor een workshop wil               onderzoeken.

Individuele sessie op afspraak

In een individuele sessie werk je gericht aan een thema of levensvraag. Je kunt denken aan een individuele sessie als je aan levensvragen vragen wil werken die betrekking hebben op je huidige leven. Daarnaast kun je terecht met vragen over je stem zoals:

  • blokkades die je voelt m.b.t.  je stem,
  • je wil je vrijer uiten,”nee” zeggen, je kracht voelen
  • mensen je letterlijk en figuurlijk niet horen,
  • onverwerkte gevoelens of gebeurtenissen wil uiten en een plaats in je leven wil         geven.
  • problemen met je stem die een emotionele reden hebben
  • je wil je beter presenteren

Stem en lichaam zijn de ingang voor het werk en er wordt gereflecteerd op de ervaring en wat dit voor je betekent.

voor een afspraak kun je bellen of mailen. Kosten 1 uur € 95,00 ,  1,5 uur € 135,00

een nieuw geluid